DRPP
Klein maar zonder grenzen

NIEUW

news-lead-text
Contacteer ons

Nieuw vennootschapswet voor een deel in werking vanaf 1 mei 2019

Doordat de vennootschapswet zo grondig hervormd is, zullen de belangrijke onderdelen ervan telkens afzonderlijk weergegeven worden. Ondanks de regering enkele maanden geleden gevallen is, slaagde het parlement deze grondige nieuwe ...

Lees meer

Bescherming van bedrijfsgeheimen

Onder invloed van de Europese richtlijn ( nr 201/943 ) werd in het wetboek economisch recht een reeks van artikelen toegevoegd, die de mogelijkheid bieden op te treden tegen de onrechtmatige ...

Lees meer

Verlaging registratierecht in Vlaanderen vanaf 1 juni 2018

Het normaal registratietarief bij aankoop van een onroerend goed in Vlaanderen is 10%. ( voor de regionalisering toepassing van 12,5% en het "klein beschrijf" bij kleine woningen).

Wie  ( 1 ...

Lees meer

HET VLAAMSE HUURDECREET

Het Vlaams parlement heeft op 24 oktober 2018 het nieuw huurdecreet goedgekeurd. Huur blijft een federale materie, verscheidene invalshoeken behoren tot de bevoegdheden van de regio's. Uiteindelijk kan Vlaanderen hierdoor ...

Lees meer

Het nieuw huwelijksvermogensrecht in werking vanaf 1 september 2018

  1. Bij een stief-ouderlijke relatie: Ten vroegste zes weken voor het overlijden kan het huwelijkscontract nog gewijzigd worden en de langstlevende afstand zou doen van haar erfrecht (het vruchtgebruik op de ...

Lees meer

Nieuw erfrecht –( deel 2 )

Het inbrengen van schenkingen:

Om de nalatenschap samen te stellen worden dus de schenkingen (tijdens het leven van de erflater) gevoegd met de goederen die aanwezig zijn bij het overlijden ...

Lees meer