DRPP
Klein maar zonder grenzen

NIEUW

news-lead-text
Contacteer ons

Bescherming kleine ondernemingen tegen misbruik van machtspositie

1.Zoals die reeds in de omringende landen bestaat werd op 4 april een wet gestemd, die enerzijds machtsmisbruiken van ( grotere) ondernemingen tegen andere ( de kleinere in de regel) …

Lees meer

Richtlijnen digitale inhoud

  • Computerprogramma's, audiobestanden, muziekbestanden, digitale spellen, e-boeken, SAAS,hosten van bestanden, spellen op sociale media of in "cloud-computing", etcbetreffen de digitale inhoud van diensten. Maar ook de dragers ervan, zoals USB stick, …

Lees meer

Covid 19 rechtbanken en gerechtsdeurwaarders

1. Op 14 mei 2020 bleken al meer dan 100.000 corona PV's uitgeschreven. Het betreft inbreuken op samenscholingsverbod, inbreuken op bijzondere wet volksgezondheid, niet naleving van social-distancing, niet naleving sluitig …

Lees meer

Werk en coronavirus


( oorspronkelijke maatregel )

3. Er kan sprake zijn van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen, wanneer de leveranciers niet meer leveren, het clienteel wegblijft. De RVA zou dergelijke …

Lees meer

Meer rechtsbijstandsverzekering ondersteund

  • Op 22 april 2019 en zonder regering werd de wet goedgekeurd in het parlement waardoor de toegang tot het gerecht terug wat meer toegankelijk wordt gemaakt voor particulieren.
  • Het invoeren …

Lees meer

Aanpassingen aan de wooncode

Er worden 3 categorieën ingevoerd , categorie I, II, III.  Voor ongeschiktheid van een woning is minstens 1 gebrek categorie II ( vb. tekortkomingen aan ramen en deuren )of III  …

Lees meer