DRPP
Klein maar zonder grenzen

NIEUW

news-lead-text
Contacteer ons

Aanpassingen aan de wooncode

Er worden 3 categorieën ingevoerd , categorie I, II, III.  Voor ongeschiktheid van een woning is minstens 1 gebrek categorie II ( vb. tekortkomingen aan ramen en deuren )of III  …

Lees meer

Mogelijkheid tot herstel

Tot op heden leidde een contractuele fout tot schadevergoeding ( de kostprijs tot volledig herstel door een derde, en herstel van schade, zoals genotsderving ) of uitvoering in natura ( …

Lees meer

De klimaatzaak in Nederland

In de Urgenda zaak werd in laatste aanleg een uitspraak verricht die een hefboom betekent om de klimaatnormen te bereiken.

Hoewel veel van de regels van de verdragen geen rechtstreeks …

Lees meer

Vergoeding voor betroffene voor de schade door kartels

Kartelafspraken zijn verboden, vermits ze tegenstrijdig zijn met de regels van de vrije concurrentie ( art. 101 lid 1 VWEU ). De grote ondernemingen inzake levering en  plaatsen van liften …

Lees meer

Openbare aanbesteding:snel reageren

Bij de deelname aan een openbare aanbesteding, is het van belang om meteen aandacht te besteden aan de mogelijke onregelmatigheden van de aanbesteding en dit tijdig te melden.

In de …

Lees meer

Geoblocking verboden.

Met deze verordening wordt discriminatie verboden op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging.

De ondernemingen mogen niet:

- de toegang tot online interfaces blokkeren en/of de klanten redirecte …

Lees meer