DRPP
Klein maar zonder grenzen

NIEUW

news-lead-text
Contacteer ons

De bewijsvoering.

In gevolge de wet van 13 april 2019 zal vanaf 1 november 2020 het bewijsrecht een grondige aanpassing ondergaan.


De hoofdlijnen ervan zijn de volgende:

  • Er zal kunnen bewezen worden …

Lees meer

Coronavirus en contracten

Elke contractant is gehouden tot zijn verbintenissen en kan maar bevrijd zijn wanneer hij kan bewijzen dat de contractuele wanprestatie het gevolg is van een vreemde oorzaak of overmacht. ( …

Lees meer

Covid 19 - De 2de golf

1. Op 28 oktober werden terug verregaande maatregelen getroffen voor indamming van het virus. Zij worden op de website van Sciensano duidelijk weergeven  Zij gelden tot en met 19 november, …

Lees meer

Bescherming kleine ondernemingen tegen misbruik van machtspositie

1.Zoals die reeds in de omringende landen bestaat werd op 4 april een wet gestemd, die enerzijds machtsmisbruiken van ( grotere) ondernemingen tegen andere ( de kleinere in de regel) …

Lees meer

Richtlijnen digitale inhoud

  • Computerprogramma's, audiobestanden, muziekbestanden, digitale spellen, e-boeken, SAAS,hosten van bestanden, spellen op sociale media of in "cloud-computing", etcbetreffen de digitale inhoud van diensten. Maar ook de dragers ervan, zoals USB stick, …

Lees meer

Meer rechtsbijstandsverzekering ondersteund

  • Op 22 april 2019 en zonder regering werd de wet goedgekeurd in het parlement waardoor de toegang tot het gerecht terug wat meer toegankelijk wordt gemaakt voor particulieren.
  • Het invoeren …

Lees meer