DRPP
Klein maar zonder grenzen

algemene voorwaarden online diensten

1.In geval U advies online wordt verschaft, wordt U in de eerste plaats een richtinggevend antwoord bezorgd. De online dienst garandeert niet dezelfde grondigheid, zoals bij een gewone behandeling van een zaak. Indien U dit wenst, wordt dan overgeschakeld op de klassieke dienstverlening met de tarieven toepasselijk, en valt dit terug onder de gewone regels toepasselijk voor advocaten.

2.Bij begeleiding handelen we op de achtergrond. U treedt op en heeft de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijk resultaat. Onze tussenkomsten beperken zich tot de bijstand voor de juridische onderdelen, de procedure, de vorm, de rechtsgronden, de suggesties voor de bewijsstukken. We kunnen wel voor bepaalde onderdelen in eigen naam optreden.