DRPP
Klein maar zonder grenzen

VOORKEURMATERIES

Doordat ons recht in een steeds meer complexe samenleving exponentieel groeit, is het ook steeds meer nodig keuzes te maken om een optimale dienstverlening (op snelle wijze) te kunnen blijven verlenen. Te veel specialisatie leidt echter ook tot een tunnelvisie, omdat het geheel vergeten of niet begrepen wordt.

We blijven dus die algemene basis koesteren en onderhouden, maar willen ons tevens profileren. Meer diepgaande kennis in bepaalde materies/ aangelegenheden, om onderscheiding en hogere kwaliteit te kunnen bieden. Ook binnen deze materies zijn er gradaties.

Contacteer ons

Erfrecht en goederenrecht
Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
Aanneming-Bouwrecht
Handels- en economisch recht
Vennootschappen
Intellectuele rechten en ICT
Familierecht en consumenten
Fiscaal recht
Strafrecht
Publiek en administratief recht
Sociaal recht
Gezondheidsrecht