RECHTBANK

Wanneer na de zoveelste brief niets gebeurt, of hoogstens lippendienst, is de rechtbank de enige uitweg (er komen ook steeds meer alternatieve instanties voor – A(lternatif)D(ispute)R(esolution)).

Een procedure voor de gewone rechtbank kan lang duren, maar een oplossing kan onderweg meestal ook gevonden worden. Voor wie zelf voor de rechtbank gebracht wordt, kunnen afspraken gemaakt worden over de intensiteit van de verdediging en over de maximum kostprijs.