STRATEGIE

In een steeds complexer wordende samenleving hebben allerlei problemen op welk gebied dan ook vaak grote gevolgen op korte en/of op lange termijn. Onze gedurende decennia opgebouwde ervaring laat ons toe op voorhand in te schatten hoe de andere partij zal/kan optreden, wat de gevaren zijn en hoe er best mee om te gaan.

Meestal worden we echter te laat geraadpleegd waarna we dan de schade dienen te beperken. Wie tijdig zijn wensen of noden toevertrouwt met een duidelijke opdracht, kan zich veel moeite en kosten besparen.