ADVIES

Het is mogelijk dat er zich een probleem voordoet (op het werk, binnen de familie, t.a.v. een concurrent), maar dat dit U nog niet de moeite lijkt om hiervoor een “zaak” te starten. Het probleem is steeds aanwezig, maar er zijn andere prioriteiten.

In een minimum van tijd kunt U via “Contact” dit probleem gewoon omschrijven en om een advies verzoeken. De prijs van dit advies kunt U op voorhand vernemen, als ook de termijn binnen dewelke U dit advies mag verwachten. Na behandeling kan dit dan meteen worden afgesloten.