DRPP
Klein maar zonder grenzen

VERLAGING REGISTRATIERECHT IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2018

Wie zijn eerste woning koopt, deze koopt om te renoveren, of te laten verhuren aan een sociaal verhuurkantoor bekomt verlaging van het registratierecht.

Het normaal registratietarief bij aankoop van een onroerend goed in Vlaanderen is 10%. ( voor de regionalisering toepassing van 12,5% en het "klein beschrijf" bij kleine woningen).

Wie  ( 1 of meer personen samen )een eerste woning koopt, en dit uitdrukkelijk vermeld wordt in de notariële akte, betaalt voortaan 7%. De koper dient er zijn woonplaats te hebben laten inschrijven binnen een termijn van 2 jaar. Dit hoeft niet eens een bepaalde tijd te duren.

Wie ( één of meer personen samen ) een eersteeigen woning koopt , dit verklaart in de akte van aankoop, zich verbindt er binnen de 5 jaar te wonen en zich verbindt er een energetische renovatatie uit te voeren  ( zie art.1.1.1,§ 2,50° Energiebesluit), moet slechts 6% registratierechten betalen.

Wanneer niet aan de voorwaarden voldaan wordt ( in beide gevallen ) zal het normaal tarief van 10% moeten betalen, en een belastingsverhoging van 20%.

Wanneer eigendommen binnen de 2 jaar verkocht worden zullen 3/5 kunnen terugvragen ( bij de gevallen van toepassing van 10% ). Wie niet voldoet aan de vermndering, zal ook hierop aanspraak kunnen maken ( na eerst aanrekening van de verhoging en belastingsverhoging.

Wie aankoopt en verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor zal bij aanschaf ook maar 7% RR dienen te betalen.

Wie ( één of meer ) een eerste woning aankkopt en dezez is eenbeschermd monumnt, zal maar 1% registratierechten moeten betalen.

Wanneer deze eigendom minder kost dan € 200.000 of € 220.000 in kernsteden in Vlaanderen of gemeenten aan de Vlaamse rand rond Brussel, zullen de hogerverlmleelde gevallen die aanleiding geven tot verminderd tarief van 7% en 6%, tevens een belastingsvermindering kunnen verkrijgen van respectievelijk € 5 600 en € 4 800.

10 februari 2019 11:21