DRPP
Klein maar zonder grenzen

RICHTLIJNEN DIGITALE INHOUD

Vanaf 1.1.2022 meer zekerheden voor de consument voor het digitaal programma bij downloaden of smartphones (etc.)

  • Computerprogramma's, audiobestanden, muziekbestanden, digitale spellen, e-boeken, SAAS,hosten van bestanden, spellen op sociale media of in "cloud-computing", etcbetreffen de digitale inhoud van diensten. Maar ook de dragers ervan, zoals USB stick, dvd's, cd', smartphones, smart-TV, waarop die digitale diensten voorhanden zijn, worden geviseerd door deze richtlijnen. Daarom 2 afzonderlijke richtlijnen doch met parallele inhoud.
  • De overeenkomst zelf ( verkoop, verhuur, etc) wordt bepaald door nationaal recht, maar de diensten kennen geen grenzen, zodat de EU een uniforme regeling wenste met het oog op de bescherming van de consument en de KMO's. Deze is van toepassing niet alleen wanneer ervoor betaald werd, maar ook wanneer de consument persoonsgegevens verstrekt ( behalve deze zoals door de wet vereist ) ( vb. kunnen beschikken over foto's, bij het openen van een sociale media-account en een naam en e-mail adres  verstrekt die bvb voor commerciële doeleinden aangewend worden).
  • Deze richtlijn voorziet vooreerst de verplichting voor de "handelaar" ( die verkoopt, of de onderneming die de dienst levert ) om ervoor te zorgen dat deze digitale bestanden functioneren zoals normaal verwacht kan worden, dus niet alleen zoals op de overeenkomst beschreven, maar ook de prestatiekenmerken waarover soortgelijke digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk beschikken ( subjectieve of objectieve conformiteitsvereisten ). Ook mag er geen verkeerde integratie zijn van de digitale inhoud of dienst in de "digitale omgeving" van de consument ( juiste instructies van de handelaar).
  • De consument beschikt over een termijn van 2 jaar om dit aan te klagen. De handelaar draagt de bewijslast dat de digitale dienst conform is, de juiste instructies gegeven werden voor de integratie. 
  • Indien dit niet het geval is, kan deze overgaan tot herstel. Pas indien dit niet mogelijk is, is er recht op prijsvermindering, en wanneer de betrokken ontbrekende dienst belangrijk is, op ontbinding. De consument kan het dan laten weten, en binnen de 14 dagen moet de handelaar dan terugbetalen en de consument de dienst uitschakelen.
  • Deze wetgeving is van dwingend recht, wat betekent dat de bescherming door een contract niet kan worden weggenomen, wel versterkt.

25 juli 2020 18:39