DRPP
Klein maar zonder grenzen

AANPASSINGEN AAN DE WOONCODE

Door het decreet van 29 maart 2019 worden nieuwe regels toepasselijk vanaf 1.1.2021

Er worden 3 categorieën ingevoerd , categorie I, II, III.  Voor ongeschiktheid van een woning is minstens 1 gebrek categorie II ( vb. tekortkomingen aan ramen en deuren )of III  ( vb. geen toilet ) vereist. Voor onbewoonbaarheid minstens III. 7 gebreken categorie I ( vb. gebrekkige  afwerking muren of plafonds )leidt tot 1 gebrek categorie II.

1 april 2020 22:12