DRPP
Klein maar zonder grenzen

NIEUW VENNOOTSCHAPSWET VOOR EEN DEEL IN WERKING VANAF 1 MEI 2019

Vennootschappen opgericht na 1 mei 2019 worden onderworpen aan de nieuwe vennootschapswetgeving. Een zeer grondige hervorming.

Doordat de vennootschapswet zo grondig hervormd is, zullen de belangrijke onderdelen ervan telkens afzonderlijk weergegeven worden. Ondanks de regering enkele maanden geleden gevallen is, slaagde het parlement deze grondige nieuwe wet goed te keuren.

Vennootschapswetgeving is per definitieve een internationale aangelegenheid, en in een Europese context zijn er steeds nieuwe aanpassingen gebeurd, ingevolge een onderlinge concurrentie tussen de landen, ingevolge Europese wetgeving, en uitspraken van het Europees Hof van Justitie. Zo hebben verscheidene landen gekozen voor de statutaire "zetelleer"  ( in de statuten worden de maatschappelijke zetel aangeduid en deze bepaalt de toepasselijke wetgeving ). Bij ons was de werkelijke zetelleer van toepassing. Dit was logisch maar het is eenmaal een tendens enige soepelheid toe te passen. ( opgelet: de fiscale wetgeving past wel nog steeds deze wekelijke zetelleer toe ).

Een eerste opvallende wijziging is dat van 15 bestaande soorten vennootschappen, dit herleid worden tot 4 ( NV, BV, CV, en maatschap ). Dit wordt later in detail weergegeven.

Eveneens opvallend is het wegvallen van de vereiste van een minimale maatschappelijk kapitaal. Bescherming van schuldeisers wordt op een andere wijze opgevangen.

En ten derde, is het aanvullend karakter van de regels. Dit wil zeggen dat een zeer grote soepelheid gegund wordt voor het opmaken van de statuten. Het kan dus zeer gedetailleerd uitgewerkt worden.

Wie dit niet wil, kan terugvallen op een wettelijke basisstructuur. Wat eveneens mogelijk wordt, is het creëren van meervoudig stemrecht voor bepaalde aandeelhouders.( wordt vervolgd ).

3 maart 2019 15:49