DRPP
Klein maar zonder grenzen
Roland DE ROUCK
Advocaat

Advocaat aan de balie te Dendermonde sinds 1982 en bijkomend te Gent sinds 2013. Nederlands, Frans, Duits. (Voor meer uitleg klik op beeld)

Bekijk profiel>

TAKELEN EN BESLAG BIJ ONGEVALLEN IN OPDRACHT VAN HET PARKET.

Ook de Procureur dient in sommige gevallen de beginselen van behoorlijk bestuur te volgen.

1.Bij verkeersongevallen dient de politie soms beroep te doen op takeldiensten.

.De weg dient zo spoedig mogelijk vrij te worden gemaakt en op dat ogenblik dient zij beroep te doen op privéondernemingen. Deze worden gekozen door de Procureur des Konings per arrondissement.

Of een bestuurder die teveel gedronken heeft, tegengehouden wordt en niet verder mag rijden. Of een voertuig gebruikt voor een diefstal wordt in beslaggenomen, en kan later worden verbeurd omdat het gebruikt werd voor een misdrijf. De voertuigen dienen dan ondergebracht worden, en dit leidt tot stallingskosten.


( P.P.Rubens, De val van Phaëthon) (Phaëthon had de zonnewagen van zijn vader gebruikt, en de paarden sloegen op hol, en had hierdoor een ongeval ).


2. Dit moet natuurlijk op voorhand al bepaald zijn. Kan de Procureur of de substituut die hij aanduidt, willekeurig kiezen? Dit valt buiten zijn normale opdracht, waarbij bij politionele of gerechtelijke onderzoeken instructies geeft aan de verbalisanten om misdrijven op te sporen en daders voor de Rechtbank te brengen.

In omzendbrieven werden instructies gegeven, en bij aanbesteding heeft deze met de beste prijs voorrang, onverkort criteria voor de goede dienstverlening.

Aldus worden de regels voor aanduiding van deze takeldiensten beheerst door de regels van het administratief recht.

Alwaar de Procureur des Konings ( per arrondissement ) dit kan beslissen, en er meestal gewerkt wordt op basis van strafrecht, gebeurde dit in de praktijk niet altijd zo.

Dit kan uiteraard ook te maken hebben met het gebrek aan gewoonte welke een Procureur had om buiten de regels van zijn domein van het strafrecht en strafvervolging te treden.

De regels van aanbesteding moeten gevolgd worden, minstens moet een goede motivering gegeven worden waarom de ene boven de ander gekozen wordt. 


3. De Rechtbank en het Hof van Beroep hebben zich recentelijk moeten uitspreken over een soortgelijke situatie.

Er bleken immers in bepaalde zones steeds dezelfde takeldiensten aangeduid te worden zonder dat enige verantwoording hiervoor gegeven was.

Ook de Raad van State had zich hierover kunnen uitspreken, en bestempelde bepaalde genomen beslissing, als administratieve beslissingen waartegen dus binnen de 60 dagen hoger beroep kon worden ingesteld.

Nu kan de Raad van State zelf meteen een schadevergoeding bepalen doch tot enige tijd moesten de benadeelde hiervoor zich wenden tot de gewone Rechtbanken.

De Rechtbanken en het Hof van Beroep bevestigen zeer duidelijk dat dit niet op willekeurige wijze mag gedaan worden en zo niet leidt tot machtsmisbruik, en dus een fout. Sinds het Flandria arrest wordt de verantwoordelijkheid van de overheid weerhouden worden.


4. Dit leidt dan tot recht op schadevergoeding. Volgens de principes van ons rechtssysteem wordt dan de schade bepaald door de fout weg te denken, de overige omstandigheden te behouden en nazien wat de gevolgen zijn.

De schadevergoeding moet echter worden bepaald in functie van een toestand die niet heeft plaats gehad. Een concurrent maakt bezwaar, maar kan in de meeste gevallen niet stellen dat hij sowieso in de plaats zou zijn aangeduid. Het gaat dan om een verlies van kans, waarbij de schade dan herleid wordt tot een fractie ( vb. 1/2 of 1/3)