DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Filteren:

Alimentatiegelden voor kinderen

1.  De wet van 19 maart 2010 heeft als doel een grotere transparantie en objectivering tot stand te brengen bij het …

Lees meer

Protesteren van facturen en factuurvoorwaarden

1. De verplichting een onjuiste factuur te protesteren is een gevolg van de positieve betekenis die tussen ondernemers aan het …

Lees meer

Fiscale regularisatie

1. Op 1 augustus 2016 was de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale regularisatie en sociale regularisatie …

Lees meer

Medische ingreep met negatieve gevolgen

De miskenning van de informatieverplichting vormt een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm, zijnde een fout op basis waarvan de arts …

Lees meer

Hoe worden verborgen gebreken bij koop behandeld?

1.Eerst en vooral is die behandeling verschillend wanneer het een koop betreft I) door een consument van een onderneming, II) …

Lees meer

Fouten in jaarrekening en fiscus

Een debet rekening-courant impliceert in principe dat een zaakvoerder een bepaalde geldsom (overeenstemmend met het bedrag van de rekening-courant) verschuldigd …

Lees meer