DRPP
Klein maar zonder grenzen
Roland DE ROUCK
Advocaat

Advocaat aan de balie te Dendermonde sinds 1982 en bijkomend te Gent sinds 2013. Nederlands, Frans, Duits. (Voor meer uitleg klik op beeld)

Bekijk profiel>

HOE WORDEN VERBORGEN GEBREKEN BIJ KOOP BEHANDELD?

Verschil in behandeling

1.Eerst en vooral is die behandeling verschillend wanneer het een koop betreft I) door een consument van een onderneming, II) tussen twee consumenten of tussen twee ondernemingen III) of een koop-verkoop op internationaal vlak.

Een verborgen gebrek is een gebrek dat zich dus voordoet na de levering en ontvangst van het goed.

Wanneer men iets ontvangt en er zichtbare gebreken zijn, dan moeten deze onmiddellijk bij de levering gemeld worden. Achteraf gelden in de regel enkel de verborgen gebreken.


2. Wanneer een consument van een onderneming (vb. een winkel, grootwarenhuizen, via webshop) iets koopt en binnen er binnen twee jaar zich gebreken voordoen, dan heeft hij recht op herstel of vervanging, niet op de ontbinding van de overeenkomst. Er is een vermoeden dat het verborgen was, van zodra dit zich binnen die periode voordoet, WAT OOK DE VERKOOPSVOORWAARDEN VERMELDEN.

In een andere verhouding (zie II) kan dan de koper een prijsvermindering vragen of de teruggave van zijn geld, maar nog recentelijk wordt door het Hof van Cassatie bepaald dat deze geen recht heeft op herstelling of vervanging (een standpunt dat ouderwets genoemd wordt en alleszins afwijkend is in Europees verband en door vele bekritiseerd wordt).

Wanneer een consument van een andere consument koopt, dan kan hij dus bij vaststelling van het gebrek het niet laten herstellen door een derde en dan de rekening voorleggen.

Dit wordt in ons systeem - voorlopig - nog steeds afgewezen.

Wanneer een koop van roerende goederen zich beweegt op internationaal vlak (zie III) (en dus het Weens verdrag van toepassing is) dan kan de koper ze alle drie vragen, met name hetzij het recht op ontbinding, de prijsvermindering alsook het recht op herstelling of vervanging en zelfs het recht om zelf te herstellen en dan de rekening voor te leggen.


3. Indien zou blijken dat diegene die verkocht, kennis had van het gebrek en het verzwegen had (en dus te kwader trouw was) dan heeft de koper zelfs recht op schadevergoeding (bv.: de gederfde winst, gebruiks- en genotsderving, morele schade en zelfs gevolgschade).

Dit is specifiek door onze rechtbanken ingevoerd, en dit wordt zelfs vermoed in de omstandigheid dat gekocht wordt van de fabrikant of de gespecialiseerde ( professionele verkoper volstaat dus niet, cfr. HvC 7.4.2017,TBO 2018 pag.412 ) verkoper, die immers verondersteld zijn van te kwader trouw te zijn.

Dit wil zeggen dat bij het vaststellen van het gebrek, de rechtbanken er dan automatisch van uitgaan dat zij er kennis van had en zodat deze dan alle aspecten van schade moeten vergoeden.

Vroeger werd dit door de rechtbank weerhouden tegenover beroepsverkopers en dat kon dus iedereen zijn (zoals een projectontwikkelaar, een bouwpromotor, een garagistverdeler of een tussenpersoon).

Door een recent arrest van het Hof van Cassatie is nu toch gepreciseerd dat dit enkel maar gaat ten opzichte van een gespecialiseerde verkoper.

Een doorverkoper of een projectontwikkelaar zal dus niet zomaar automatisch aanzien worden als een gespecialiseerde verkoper.

Dus een specifieke kennisgraad wordt dan toch wel verondersteld.


4. Van belang is ook de aandacht op de algemene voorwaarden bij een koop-verkoopovereenkomst.

Vaak wordt vermeld dat de verkoper niet dient in te staan voor de verborgen gebreken.

Dit staat ook regelmatig in koopovereenkomsten van gronden of huizen.

Wanneer de verkoper echter kennis had van het gebrek of wanneer hij een gespecialiseerde verkoper is, dan geldt dit dus niet.

Al bij al is dit gedeelte nog een complexe regeling en er kan verwacht worden dat ook op dit vlak de wetgeving binnen de komende tijd toch zou kunnen aangepast en de toestand zou kunnen eenvormig gemaakt worden.


RDR – 08/05/2018