DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Filteren:

Aansprakelijkheidstermijnen in het bouw- en aannemingsrecht

Bouwen zonder problemen is bijna een utopie. Het is daarom van groot belang om als bouwheer uw rechten te kennen ...

Lees meer

Hyperlinks en auteursrecht: opletten geblazen

1. Op internet circuleren zeer veel beeld- en videomateriaal.Het is niet altijd duidelijk of dit beeld- en videomateriaal rechtmatig, rekening ...

Lees meer

Concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van machtspositie

1. De Europese Commissie heeft zich als opdracht gesteld erover te waken dat er tussen ondernemingen geen afspraken zouden gemaakt ...

Lees meer

De vereffening van een vennootschap

Eerste wijziging door de wet van 2 juni 2006:1. De wet van 02.07.2006 had de eerste wijzigingen aangebracht inzake vereffening ...

Lees meer

Actiemogelijkheden bij niet uitvoering van de overeenkomst

Stel u ging over tot verkoop van uw woning. De akte werd verleden voor de notaris en koopsom was verschuldigd ...

Lees meer

Grotere transparantie voor de beleggers

1.Onder impuls van Europa zijn er een reeks van regels tot stand gekomen na de rampzalige gebeurtenissen in 2008 om ...

Lees meer