DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Filteren:

Takelen en beslag bij ongevallen in opdracht van het parket.

1.Bij verkeersongevallen dient de politie soms beroep te doen op takeldiensten..De weg dient zo spoedig mogelijk vrij te worden gemaakt ...

Lees meer

Wet betalingsachterstand handelstransacties vs. Nieuwe insolventierecht

Het insolventierecht werd grondig hervormd door de wet van 11.08.2017 (in werking getreden op 01.05.2018). Eén van de markantste hernieuwingen betreft ...

Lees meer

Aansprakelijkheidstermijnen in het bouw- en aannemingsrecht

Bouwen zonder problemen is bijna een utopie. Het is daarom van groot belang om als bouwheer uw rechten te kennen ...

Lees meer

Echte zelfstandigen of schijnzelfstandigen?

De zeer zware financiële lasten die bestaan bij een arbeidsovereenkomst (de sociale bijdragen voor werknemer en werkgever) hebben tot gevolg ...

Lees meer

Hyperlinks en auteursrecht: opletten geblazen

1. Op internet circuleren zeer veel beeld- en videomateriaal.Het is niet altijd duidelijk of dit beeld- en videomateriaal rechtmatig, rekening ...

Lees meer

Concurrentiebeperkende afspraken en misbruik van machtspositie

1. De Europese Commissie heeft zich als opdracht gesteld erover te waken dat er tussen ondernemingen geen afspraken zouden gemaakt ...

Lees meer