DRPP
Klein maar zonder grenzen

Op grond van onze decennia lange juridische kennis en ervaring bieden wij bescherming aan de klant.

We zoeken naar een eenvoudige maar grondige oplossing voor een conflict, en zo mogelijk zonder tussenkomst van de Rechtbank.

Contact en raadplegingen

Gewone afspraak op het kantoor met een advocaat. Ga naar contact.

Voorafgaande mededeling van uw probleem via e-mail (eventueel met documenten) bevordert een snelle en accurate behandeling.

Contacteer ons

Online consultatie

We maken systematisch meer gebruik van e-mail, skype en zelf te volgen elektronische dossiers (in opbouw). Er wordt ook bijkomende informatie ter beschikking gesteld voor de “doe-het-zelvers”. Deze mogelijkheid heeft een kostenbeperkend effect.

Meer informatie

EERSTE ADVIES

Bescherming van het individu
Bescherming tegen problemen met de overheid
Eigendommen
Bescherming van het werk
Ongevallen
Bescherming intellectueel eigendom
Ondersteuning KMO en economisch leven

CASE STUDIES


1) VOOR DE KINDEREN:

1. De wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door ...

Alimentatiegelden bij echtscheiding

De gemeenten hebben een gemeentelijk reglement betreffende de belasting op leegstand van gebouwen die dient betaald te worden door de ...

Leegstandsbelasting

Probleemstelling: U bekomt de veroordeling van Uw mede-aandeelhouder(s) tot overname van Uw aandelenpakket (vordering tot uittreding), of U dient ...

Waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling

Een ouderlijke boedelverdeling, ook wel ascendentenverdeling genoemd, is een akte onder de levenden of bij testament waarmee de ascendenten hun ...

Kort geschetst

Vandaag de dag kunnen samenwonende partners kiezen tussen drie vormen van samenleving, namelijk het huwelijk, de wettelijke samenwoning en de ...

De beëindiging van een wettelijke samenwoning
Probleemstelling: het is een veel voorkomend probleem. U hebt als onderaannemer werken uitgevoerd op een bouwwerf, maar de hoofdaannemer(d ...
De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

Probleemstelling: U wordt veroordeeld tot de afbraak van een zonder vergunning opgetrokken carport, bijhuis, uitbreiding van de woning, ... De rechtbank ...

Bouwinbreuken


Ouder worden gaat gepaard met veel vreugden en deugden maar heeft niettemin een grote impact op de geest, lichaam en ...
Het vermogen van een meerderjarige beheren


Wat verstaat men onder aansprakelijkheidsrecht? 


De courante definitie van aansprakelijkheid houdt in dat elk persoon die door zijn daad ...

Aansprakelijkheidsrecht in een notendop

Op 1 augustus 2016 is de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale regularisatie en sociale regularisatie in ...

Fiscale regularisatie

Redelijk veel banken hebben dit product destijds aangeraden om zogezegd te beschermen tegen de stijging van de variabele rente. Vaak ...

Vermogensbeheer en IRS


I. Motivering van ontslag 

Sinds 1 april 2014 zijn werkgevers verplicht om een motivering op te geven indien zij een ...

Motivering van ontslag – willekeurig ontslag


Probleem: Mijn medecontractant (bvb. aannemer) voert zijn contractuele verbintenissen niet of niet correct uit. Welke actiemogelijkheden heb ik? 


Indien ...

Actiemogelijkheden bij gebrekkige uitvoering van overeenkomsten

U heeft als huurder of verhuurder een handelshuurovereenkomst gesloten met een eigenaar van een pand/verhuurder of huurder, met als ...

Huur van een handelsfonds

De verplichting een onjuiste factuur te protesteren is een gevolg van de positieve betekenis die tussen handelaren aan het stilzwijgen ...

Protesteren van facturen
Probleemstelling: ik wens een privéwoning te bouwen/mijn bestaande privéwoning te verbouwen. Welke bescherming kan ik als consument genieten?  ...
Wet Breyne

Probleemstelling: Ik ben aandeelhouder in een vennootschap en meen dat er één en ander schort binnen de vennootschap. Ik kaart ...

Rechten van de aandeelhouder

Probleemstelling: Mijn broer/zus verkeert in de onmogelijkheid om het beheer van zijn/haar vermogen zelf waar te nemen en ...

Lastgeving

Artikel 8, §1 Wet Patiëntenrechten bepaalt dat de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen ...

Patiëntenrechten